Hiển thị tất cả 5 kết quả

20%

Nông Sản Việt

Đậu đỏ loại ngon

33,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Đậu phộng loại 1 sống

50,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Đậu trắng bi loại ngon

65,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Hạt đều màu sạch

59,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Mè đen nguyên vỏ

45,000 /kg