Hiển thị tất cả 4 kết quả

20%

Nông Sản Việt

Đậu đen xanh lòng

68,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Đậu xanh cà không vỏ

40,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Đậu xanh cà vỏ

40,000 /kg
20%

Nông Sản Việt

Đậu xanh nguyên hạt

38,000 /kg